Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

Witaj na DSpace Wiki! Dołącz do społeczności i współtwórz DSpace

Jakkolwiek kilka stron zostało zablokowanych, by zapobiec spamowi, każdy kto zarejestruje się i stworzy konto może swobodnie edytować większość DSpace Wiki. Jeśli zapomniałeś hasła, przejdź na stronę resetowania hasła.


DSpace Wiki to przestrzeń, która ma ułatwić użytkownikom DSpace w Polsce dzielenie się informacjami o swoich działaniach, projektach, wydarzeniach i pomysłach oraz udostępnianie ich globalnej społeczności DSpace. W Polsce prężnie działają 24 społeczności użytkowników. Ta strona i jej podstrony służą jako platforma do koordynowania współpracy pomiędzy polskimi instytucjami w celu ułatwienia dyskusji o zagadnieniach specyficznych dla tego kraju.

This space is thought to make it easy for DSpace users in Turkey to share information about their activities, projects, events and ideas and to make them known to the global DSpace Community. In Turkey there are 146 and a vibrant community of users. This page and its sub-pages are the platform to coordinate the collaboration among Turkish institutions in order to facilitate discussions on Country specific themes and topics of interest.


1. Kto korzysta z DSpace w Polsce? 

Informacje o aktualnie działających instalacjach DSpace w Polsce znajdziesz w Rejestrze DuraSpace (DuraSpace Registry). Poświęć chwilę na odszukanie swojej instytucji i sprawdzenie, czy jej dane są prawidłowe.

Jeśli w Rejestrze brakuje twojej instytucji, możesz dodać ją tutaj: https://duraspace.org/registry/register-your-site/


2. Sposoby komunikacji

Istnieje wiele sposobów na nawiązanie kontaktu, zarówno na poziomie globalnym z ogólną społecznością DSpace, jak i na poziomie poszczególnych krajów.

2.a. Listy mailingowe

Listy światowe (w języku angielskim)

Na całym świecie istnieje kilka publicznych list mailingowych DSpace, do których możesz dołączyć, w zależności od Twoich zainteresowań:

Listy krajowe

W Polsce dostępna jest lista mailingowa, na której omawiane są wszelkie pomysły i kwestie związane z DSpace w Polsce, a także tematy z obszaru Open Access. Lista dostępna jest pod adresem:

2.b. Slack

DSpace korzysta ze Slacka jako platformy komunikacyjnej. Na Slacku znajdziesz nowy kanał dla polskiej grupy użytkowników DSpace: #dspace-pl. Użyj tego formularza, aby poprosić o dołączenie do kanału DSpace Slack. Po dołączeniu do głównego kanału DSpace Slack wystarczy poszukać #dspace-pl i dodać go do swojej listy.

 

3. Wydarzenia

Webinaria 

Spotkania stacjonarne  • No labels