Contribute to the DSpace Development Fund

The newly established DSpace Development Fund supports the development of new features prioritized by DSpace Governance. For a list of planned features see the fund wiki page.

Chào mừng bạn đến với Dspace Wiki! Vui lòng đăng kítham gia

Ngoài một số trang bị khóa để tránh việc gửi thư rác, tất cả thành viên đã đăng kí và có tài khoản có thể chỉnh sửa tự do phần lớn các trang trên Dspace Wiki. Nếu bạn quên mật khẩu, vui lòng truy cập trang cài lại mật khẩu.


Không gian này là nơi giúp cho người dùng DSpace tại Việt Nam dễ dàng chia sẻ thông tin về các hoạt động, dự án, sự kiện và các ý tưởng của họ và giúp quảng bá chúng tới cộng đồng DSpace toàn cầu. Tại việt Nam, có một cộng đồng các thư viện và cơ quan tổ chức đang sử dụng phần mềm DSpace với số lượng vào khoảng 32 đơn vị. Trang này và các trang con của nó là nền tảng để điều phối sự hợp tác giữa các đơn vị tại Việt Nam nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận về các chủ đề cụ thể trong quốc gia và các chủ đề được quan tâm.

This space is thought to make it easy for DSpace users in Vietnam to share information about their activities, projects, events and ideas and to make them known to the global DSpace Community. In Vietnam there are 32 and a vibrant community of users. This page and its sub-pages are the platform to coordinate the collaboration among Vietnamese institutions in order to facilitate discussions on Country specific themes and topics of interest.


1. Đơn vị nào đang sử dụng DSpace tại Việt Nam?

Trong Cổng đăng kí thông tin của Duraspace (Duraspace Registry) có thông tin về các đơn vị đã cài đặt và sử dụng DSpace tại Việt Nam. Vui lòng dành chút thời gian để xem thông tin về đơn vị của bạn và kiểm tra xem các thông tin đó có chính xác hay không.

Nếu đơn vị của bạn không có trong hệ thống, bạn có thể đăng kí tại đây: https://duraspace.org/registry/register-your-site/


2. Các cách thức trao đổi liên lạc trong cộng đồng

Có nhiều cách để liên lạc trong cộng đồng bao gồm cả cấp độ toàn cầu với cộng đồng DSpace chung và cấp độ trong từng quốc gia cụ thể.

2.a. Danh sách Mail

Danh sách trên toàn thế giới (bằng tiếng Anh)

Có nhiều danh sách mail công khai mà bạn có thể tham gia tùy thuộc vào vấn đề quan tâm của bạn:

  • dspace-community@googlegroups.com: Cộng đồng DSpace: bao gồm các cuộc trao đổi chung về nền tảng DSpace, cách cài đặt và chạy bộ cài đặt DSpace. Bất cứ người dùng DSpace nào cũng có thể gửi câu hỏi, chia sẻ thông tin và tổ chức các cuộc trao đổi về DSpace với những người quản lý DSpace tại các đơn vị khác.
  • dspace-tech@googlegroups.com: Hỗ trợ các vấn đề liên quan đến kỹ thuật cho phần mềm DSpace. Nếu bạn có các câu hỏi liên quan đến kỹ thuật hoặc nếu bạn gặp vấn đề trong việc quản lý DSpace, đây chính là nơi có thể giúp bạn (để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo tại trang Troubleshoot an error). Nếu bạn có kiến thức kĩ thuật và muốn giúp đỡ những người cần trợ giúp, hãy tham gia vào nhóm này.
  • dspace-devel@googlegroups.com: Dành cho người phát triển DSpace. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các cuộc thảo luận về việc phát triển DSpace và các phiên bản tiếp theo của nó.
  • dspace-tickets@googlegroups.com: Danh sách các thông báo của DSpace Issue Tracker (JIRA). Đây là danh sách hữu ích nếu bạn muốn biết các báo cáo về lỗi và các thay đổi sắp tới trong code.
  • dspace-changelog@googlegroups.com: Danh sách thông báo về tất cả các thay đổi đối với mã code của DSpace trên GitHub. Danh sách này chỉ dành cho các nhà phát triển “hardcore”. Nó báo cáo các cam kết mới nhất đối với mã để các nhà phát triển bám sát và tuân thủ theo.


Danh sách theo quốc gia

  • Ở Việt Nam, hiện tại đang có một nhóm DSpace User Group trên Facebook. Thông qua nhóm này, người dùng DSpace và những người quan tâm đến DSpace và lĩnh vực thư viện đều có thể tham gia vào nhóm để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng phát triển phần mềm cũng như đưa ra các vấn đề liên quan tới DSpace tại Việt Nam và các vấn đề khác. Bạn có thể yêu cầu tham gia group tại địa chỉ: https://www.facebook.com/groups/dspaceusergroup (click vào nút “Join Group”).

2.b. Slack

DSpace đang sử dụng  Slack làm nền tảng giao tiếp. Trong slack có một kênh dành cho DSpace User Group Việt Nam là: #dspace-vn . Vui lòng sử dụng mẫu đăng kí này để yêu cầu tham gia vào DSpace Slack. Sau khi tham gia kênh này, bạn chỉ cần tìm kiếm #dspace-vn và thêm nó vào danh sách của bạn.

 

3. Sự kiện

Webinars /

Hội thảo trực tiếp /  • No labels