Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Code Block
titleTerms of Use (Estonian)
<section id="terms" role="region">
  <h2>kasutustingimused</h2> 
  
  <h3>Hoiatused</h3> 

  <p>
    See ${termsOfUse.siteName} veebisait sisaldab materjali; teksti informatsiooni 
    avaldamine tsitaadid, viited ja pildid ikka teie poolt ${termsOfUse.siteHost} 
    ja erinevate kolmandatele isikutele, nii üksikisikute ja organisatsioonide, 
    äri-ja muidu. Sel määral copyrightable Siin esitatud infot VIVO veebilehel ja 
    kättesaadavaks Resource Description Framework (RDF) andmed alates VIVO at 
    ${termsOfUse.siteHost} on mõeldud avalikuks kasutamiseks ja vaba levitamise 
    tingimuste kohaselt 
    <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/" 
        target="_blank" title="creative commons">
      Creative Commons CC-BY 3.0
    </a> 
    litsentsi, mis võimaldab teil kopeerida, levitada, kuvada ja muuta derivaadid 
    seda teavet teile anda laenu ${termsOfUse.siteHost}. 
  </p>
</section>

RDF data (.n3, .nt)

Data in the RDF models includes labels for the properties and classes, labels for property groups and class groups, labels for menu pages and more.   In each case, the delivered file in English has a corresponding file with the same name followed by and underscore and the name of the locale.  See below:

...

titleFile names (Estonian)

...

Here is the list of directories where one will have to create required rdf files:

 • VIVO-languages/home/src/main/resources/rdf/applicationMetadata/everytime
 • VIVO-languages/home/src/main/resources/rdf/display/everytime
 • VIVO-languages/home/src/main/resources/rdf/display/firsttime
 • VIVO-languages/home/src/main/resources/rdf/tbox/everytime

In each case, the delivered file in English has a corresponding file with the same name followed by and underscore and the name of the locale.  See illustrations below:

Code Block
titleFile names (Estonian)
firsttime/classgroups_labels_et_EE.n3
[VIVO]/languages/et_EE/rdf/applicationMetadata/firsttime/propertygroups_labels_et_EE.n3
[VIVO]/languages/et_EE/rdf/display/everytime/PropertyConfig_et_EE.n3
[VIVO]/languages/et_EE/rdf/display/firsttime/aboutPage_et_EE.n3
[VIVO]/languages/et_EE/rdf/displayapplicationMetadata/firsttime/menuclassgroups_labels_et_EE.n3
[VIVO]/languages/et_EE/rdf/tboxapplicationMetadata/firsttime/vitroAnnotationspropertygroups_labels_et_EE.n3

In each file, labels specify text to be used by VIVO.  Each label should be translated and affixed with the appropriate locale tag.  See below:

Code Block
titleSome classgroups_labels (Estonian)
<http://vivoweb.org/ontology#vitroClassGrouppeople> 
  <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label> "inimesed"@et-EE .
<http://vivoweb.org/ontology#vitroClassGrouppublications> 
  <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label> "teadus"@et-EE .
<http://vivoweb.org/ontology#vitroClassGrouporganizations> 
  <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label> "organisatsioonid"@et-EE .
<http://vivoweb.org/ontology#vitroClassGroupactivities> 
  <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label> "tegevused"@et-EE .

The selection image (.png, .jpeg, .gif)


[VIVO]/languages/et_EE/rdf/display/everytime/PropertyConfig_et_EE.n3
[VIVO]/languages/et_EE/rdf/display/firsttime/aboutPage_et_EE.n3
[VIVO]/languages/et_EE/rdf/display/firsttime/menu_et_EE.n3
[VIVO]/languages/et_EE/rdf/tbox/firsttime/vitroAnnotations_et_EE.n3

In each file, labels specify text to be used by VIVO.  Each label should be translated and affixed with the appropriate locale tag.  See below:

Code Block
titleSome classgroups_labels (Estonian)
<http://vivoweb.org/ontology#vitroClassGrouppeople> 
  <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label> "inimesed"@et-EE .
<http://vivoweb.org/ontology#vitroClassGrouppublications> 
  <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label> "teadus"@et-EE .
<http://vivoweb.org/ontology#vitroClassGrouporganizations> 
  <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label> "organisatsioonid"@et-EE .
<http://vivoweb.org/ontology#vitroClassGroupactivities> 
  <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label> "tegevused"@et-EE .

The selection image (.png, .jpeg, .gif)

If you allow the user to select a preferred language, you must supply an image for the user to click on. Typically, this image is of the flag of the country(or the language) where the language is spoken.

Here are the locations you need to add the flag of the language:

 • Vitro-languages/webapp/src/main/webapp/themes/vitro/i18n/images
 • VIVO-languages/webapp/src/main/webapp/themes/tenderfoot/i18n/images
 • VIVO-languages/webapp/src/main/webapp/themes/wilma/i18n/images

You need to add the image to the themes you will be using. Here the path to the image that will load with wilma:If you allow the user to select a preferred language, you must supply an image for the user to click on. Typically, this image is of the flag of the country where the language is spoken.  Add the image to the theme you will be using.

Code Block
titleSelect Local Image File name (Estonian)
[VIVO]/languages/et_EEVIVO-languages/webapp/src/main/webapp/themes/wilma/i18n/images/select_locale_et_EE.gif

...